Koruyucu Fizik Tedavi

       Sağlıklı bireylerde fiziksel uyumun sağlanması için egzersiz ve eğitim programlarının verilmesi koruyucu fizyoterapi olarak adlandırılmaktadır.
Günlük yaşam aktivitelerinde kişilerin daha bağımsız ev ve işyerlerinin analiz edilerek fiziksel düzgünlük için eşyaların ve araçların düzenlenmesi ile ihtiyaç halinde yardımcı gereçlerin önerilmesini kapsar.


    Çeşitli yaş gruplarına göre hazırlanmış fiziksel aktivite eğitimi uygulamak ve önerilerde bulunmak ve hastalıklara yol açan risk faktörleri ile ilgili bilgilerin verilmesini içerir. Bel, boyun ve omurga sağlığını hastalanmadan korumak büyük önem arz etmektedir.

Sağlıklı kişilerde fiziksel uyumun sağlanması için egzersiz ve eğitim programlarının verilmesi koruyucu fizyoterapi olarak adlandırılmaktadır.

Kişilere günlük yaşamda daha sağlıklı olabilmeleri için eğitim vermek asıl amaçtır.

 

     Ev ve işyerlerinin analiz edilerek fiziksel düzgünlük için eşyaların ve araçların düzenlenmesi,yardımcı gereçlerin önerilir.

Çeşitli yaş gruplarına göre hazırlanmış fiziksel aktivite eğitimi uygulamak ve önerilerde bulunmak. Hastalıklara yol açan risk faktörleri ile ilgili bilgilerin verilmesidir.

Son yıllarda teknolojinin gelişmesi ile birlikte geriatri alanında birçok ekipmanın kullanılmaya başlandığı göze çarpmaktadır. Kişiye özel uygun ekipmanlara karar verme sürecinde bir fizyoterapistin değerlendirme sonuçları mutlaka göz önünde bulundurulmalıdır.